[FDSA] Danh Sách Nhân Viên.

Đăng tại chuyên mục Lưu trữ

avatar
Quản trị viên

Fire Department San Andreas 

Danh Sách Nhân Viên


Giám Đốc Bệnh Viện ( Director of Hospital )

Shirunai Okami ( C.M.D )


Mom Handsome ( H.R )

Phó Giám Đốc ( Deputy Director )

Trợ Lý Giám Đốc ( Assistant of Director )


Trưởng Khoa ( Dean )

Erin Jade ( H.R )

( Gia nhập 22/06/2018 )

Marcus Jackson ( F.T.O )
( Gia nhập 05/08/2018 )

Phó Trưởng Khoa ( Deputy Dean )

Bác Sĩ Trưởng ( Head Doctor )

Alex Curry ( F.T.O )
( Gia nhập 02/08/2018 )

Bác Sĩ Cấp Cao ( Senior Doctor )

Bác Sĩ ( Doctor )

Trợ Lí Bác Sĩ ( Assistant Doctor )


Thử Việc ( Probationary )


The Graviss ( G.D )
( Gia nhập 08/09/2018 )

MaiVan Linh ( G.D )
( Gia nhập 09/09/2018 )

Ku Long ( G.D )
( Gia nhập 15/09/2018 )

Edward Ranna ( G.D )
( Gia nhập 15/09/2018 )
on 18.09.18 22:16#1
Báo cáo
Quyền hạn của bạn
Bạn không có quyền trả lời bài viết