[Lưu Trữ] Các Mẫu Đơn Cần Thiết

Đăng tại chuyên mục Marcus Jackson

avatar
Thành viên chính thức
[ Kiện Cáo ] Mẫu đơn kiện cáo Staff
1. Tên người bị kiện:

2. Họ thuộc bộ phận nào trong team Staff

3. Trình bày vụ việc:

4. Thời gian xảy ra:

5.Bằng chứng bằng hình ảnh hoặc video ( nếu có ):
on 18.09.18 21:53#1
Báo cáo
avatar
Thành viên chính thức
[ Kiện Cáo ] Kiện cáo người chơi Gangster/Family
+ Mẫu Đơn Kiện Cáo

+Chủ Đề: [Ten_Ho] Kiện Cáo Vi Phạm Luật
[Tên_Họ] là Tên_Họ của người bị kiện nhé.
Ví dụ: [Kelvin_Pham] Kiện Cáo Vi Phạm Luật DeathMatching

+ Mẫu Đơn:
- Tên_Họ IG của bạn: 
- Tên_Họ IG người bị kiện: 
- Gang/Family của bạn đang hoạt động: 
- Gang/Family của người bị kiện đang hoạt động: 
- Người đó vi phạm luật gì: 
- Trình bày: 
- Thời gian trong video họ vi phạm: 
- Bằng chứng Video:
- Bằng chứng Hình Ảnh: 

• Lưu ý: Khi kiện người chơi vi phạm, tên IC của bạn và người bị kiện phải trùng khớp trong game ( kể cả forum ).Hình ảnh phải có ít nhất 3 tấm còn video phải trên 30s diễn biến quá trình người chơi vi phạm
on 18.09.18 21:55#2
Báo cáo
avatar
Thành viên chính thức
Quy định khi kiện cáo người chơi Gangster/Family
+ Quy Định Kiện Cáo
1. Bandicam phải rõ, không bị mờ hoặc quy vi phạm bản quyền hoặc chế độ riêng tư.
2. Đầu/Cuối Bandicam phải hiển thị dòng lệnh "/sungcuatoi"
3. Bật thời gian chatlog lên "/timestamp"
3. Nếu bạn đang đi, và bị A đến giết không lý do (DeathMatching) bạn chỉ cần làm theo cách 2 và bật chatlog lên, kéo từ từ từ lên, kéo hết mức có thể. (Lúc này BQT sẽ dễ xử lý hơn)
4. Làm theo đúng mẫu đơn bên dưới (Đặt biệt là chủ đề kiện cáo)
5. Ghi đúng Tên_Họ người bị kiện + thời gian trong video họ vi phạm (BQT có thể xử lý dễ dàng và nhanh hơn)
6. 1 bằng chứng kiện 2 lần (spam) sẽ bị CLOSED TOPIC thẳng và phạt $500.000 VND
on 18.09.18 21:58#3
Báo cáo
avatar
Thành viên chính thức
[ Kiện Cáo ] Mẫu đơn kiện cáo Tổ chức
• Mẫu đơn kiện cáo

+Chủ Đề: [Ten_Ho] Kiện Cáo Vi Phạm Luật
[Tên_Họ] là Tên_Họ của người bị kiện nhé.
Ví dụ: [Kaito_Nguyen] Kiện Cáo Vi Phạm Luật DeathMatching 

+ Mẫu Đơn:

- Tên_Họ IC của bạn: 
- Tên_Họ IC người bị kiện: 
- Faction của bạn đang hoạt động: 
- Faction của người bị kiện đang hoạt động: 
- Người đó vi phạm luật gì: 
- Trình bày: 
- Thời gian trong video họ vi phạm: 
- Bằng chứng Hình Ảnh Hoặc Video ( nếu có ):

• Lưu ý: Khi kiện người chơi vi phạm, tên IC của bạn và người bị kiện phải trùng khớp trong game ( kể cả forum ).Hình ảnh phải có ít nhất 3 tấm còn video phải trên 30s diễn biến quá trình người chơi vi phạm


Quy định khi kiện cáo Faction / Tổ chức

1. Bandicam phải rõ, không bị mờ hoặc quy vi phạm bản quyền hoặc chế độ riêng tư.
2. Đầu/Cuối Bandicam phải hiển thị dòng lệnh "/sungcuatoi"
3. Bật thời gian chatlog lên "/timestamp"
3. Nếu bạn đang đi, và bị A đến giết không lý do (DeathMatching) bạn chỉ cần làm theo cách 2 và bật chatlog lên, kéo từ từ từ lên, kéo hết mức có thể. (Lúc này BQT sẽ dễ xử lý hơn)
4. Làm theo đúng mẫu đơn bên dưới (Đặt biệt là chủ đề kiện cáo)
5. Ghi đúng Tên_Họ người bị kiện + thời gian trong video họ vi phạm (BQT có thể xử lý dễ dàng và nhanh hơn)
6. 1 bằng chứng kiện 2 lần (spam) sẽ bị CLOSED TOPIC thẳng và phạt $500.000 VND
on 18.09.18 22:00#4
Báo cáo
avatar
Thành viên chính thức
[ Mẫu đơn ] Kháng kiện
1. Tên người bị kiện

2. Tên người kiện

3. Thời gian bị kiện:

4. Lí do bị kiện:

5. Bằng chứng video (nếu có):

6. Bằng chứng hình ảnh ( F8 + /time ):


•Lưu ý: không giải quyết những trường hợp thiếu /time
Thời gian kháng kiện : 1 ngày ( 24h ) - nếu quá thời gian kháng kiện mà bạn vẫn chưa có bằng chứng kháng kiện thì xem như 

Không Thành Công
on 18.09.18 22:03#5
Báo cáo
avatar
Thành viên chính thức
Danh Sách Quản Trị Viên Tại GTA-RP.VN

The Owner Project

Brad  -   Executive Of Admin Affairs/Scripter
Kesley  -  Reports/Game Support

The Webmaster
Christina Olivia - Website Management 

Executive Administrator
Leo -  Director Of Game Affairs /Game Support/Refund

Director Administrator
Jesky  -  Staffs Management/Deputy Director Of Game Affairs/Game Support
Minh  -  Faction Management/Deputy Director Of Game Affairs/Game Support
Peter  -  Deputy Director Of Game/Game Support/Eshop.Mapper

Head Administrator
Dung  - Reports Hacking/Cheat /Game Support/Eshop.Mapper

Game Admin (2)
Kesley  - Reports/Game Support
Jedy  - Reports/Game Support/Designer
on 21.09.18 12:28#6
Báo cáo
Sponsored content
Quyền hạn của bạn
Bạn không có quyền trả lời bài viết